Siktanalys

Provtagning för infiltrationsanläggning

Kontrollera med din kommun vilka krav och rutiner som gäller. Gräv en provgrop, ca 2 meter djup, där infiltrationen är tänkt att ligga. Tag ut ett prov på ca 0,5 liter under det djup där spridningsledningen kommer att ligga d.v.s ca 1,5 - 2 meter. Märk provet med datum och fastighetsbeteckning.

Skickas till: C S Teknik, Kungsgatan 36, 342 51 Vislanda

CIRKA 500 GRAM BEHÖVS FÖR ATT UTFÖRA ANALYSEN. ANGE FASTIGHETSBETECKNING OCH FAKTURERINGSADRESS. ANGE OCKSÅ GÄRNA MEJLADRESS SÅ SKICKAS RESULTATET SNARAST SOM PDF.

INSTRUKTION FÖR PROVTAGNING FINNS PÅ WWW.AVLOPPSGUIDEN.SE