Geoteknik

Geoteknisk rådgivning vid ombyggnad av Kv.Tegner, Flanören i Växjö.

Riskanalys samt kontroll av grundvattensänkning.