Vibrationsmätning

Mätning utförs med modern utrustning som kan avläsas via webben.